woensdag 2 oktober 2013

voedselschaarste

Deskundigen vertellen mij dat de wereld niet gevoed kan worden als we overgaan op biologische landbouw. In een bijlage bij het financiële dagblad lees ik iets anders. Volkert Engelsman is lid van de internationale federatie voor Biologische landbouw en schets het volgende. Volgens cijfers van het FAO (voedsel- en landbouworganisatie van de VN) verliezen we op dit moment 10 miljoen hectare landbouwgrond per jaar, mede ten gevolge van de intensieve landbouw. Meer intensieve productie betekent nog snellere uitputting van die gronden tot er niets meer op groeit. Dan moeten er nieuwe landbouwgronden komen, bijvoorbeeld ten koste van tropische regenwouden. Biologische landbouw heeft meer ruimte nodig om te produceren, maar minder dan nu door de intensieve landbouw onbruikbaar wordt gemaakt. Hij geeft bovendien aan dat de concurrentie tussen biologische- en niet biologische producten bijzonder oneerlijk is. De milieukosten van de intensieve landbouw worden niet meegerekend. Dit zijn kosten van verarmende gronden, slechtere waterbergende capaciteit, aantasting biodiversiteit en gezondheidsrisico's. Zo lang milieukosten en gezondheidsrisico's niet doorberekend worden in de eindprijs, gaat de prijsvergelijking mank. Biologische landbouw wordt gelukkig steeds meer gezien als de oplossing om de toenemende vraag naar voedsel in te vullen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten